Oturum Aç

 Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları

​Hastanemizde her gün bir anestezi uzmanı eşliğinde Gastroenteroloji Bilim Dalı Endoskopi Ünitesi’nde tüm işlemler için anestezi uygulamalarında bulunmaktadırlar. Başka bir ekibimiz de haftanın belli günlerinde çocuk bronkoskopi, çocuk gastroenteroloji, çocuk MR çekimleri, kardiyolojinin endovasküler anjiyo girişimleri (Aort kapak takılması (TAVI), aort damarındaki patolojik genişlemelere greft konması (TEVAR), kalp deliği (ASD)  kapama, ablasyon vs.), invazif radyolojik girişimler, BT altında ablasyon, çocukta kemik iliği alınması, çocukta radyoterapi uygulamaları, çocukta EEG – EMG çekimleri, taş kırma (ESWL), gama knife ve fertilizasyon işlemleri gibi işlemler için sedasyon-anestezi uygulamaları yapmaktadır. Bu ve benzeri uygulamalar için yılda 2000’den fazla hastaya sedasyon-anestezi verilmektedir.​​

Anestezi