Oturum Aç

 Ameliyathane Hizmetleri

​​Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cerrahi Bilimler arasında yer alan bir daldır. Bizzat anestezistlerin de yaptıkları; santral kateter uygulamaları, venöz port takılması, trakeostomi açılması, anestezi ve ağrı için değişik blok uygulamaları vs. gibi girişimsel işlemleri bulunmaktadır. Hastanemizde bulunan ve üniversiteye dönüşüm süreci sonrası tamamı revize edilen, her türlü teknik alt yapı, modern cihaz (Anesteziye ait; ameliyathanede üzerinde TEE probu da bulunan bir ultrason cihazı, erişkin ve pediatrik fleksibl bronkoskoplar ve yoğun bakımda kullanılmak üzere bir ultrason cihazı …) ve donanıma sahip 20 adet ameliyathanede 2016 yılında 21400’ü planlı, 2100’ü de acil olmak üzere yaklaşık 23500 ameliyat gerçekleştirilmiştir.​

Anestezi